Dział: Z codziennej praktyki

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ultradźwięki na usługach stomatologa – porównanie praktyczne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat urządzenia ultradźwiękowe podbiły gabinety stomatologiczne na całym świecie. Te najnowsze mogą być używane praktycznie w każdej specjalności nowoczesnej, wyrafinowanej stomatologii. Zdominowały one właściwie całkowicie etap wstępny, higienizację oraz fazę podtrzymania w leczeniu schorzeń przyzębia. Stanowią zasadnicze urządzenia w profilaktyce i służą do profesjonalnego usuwania złogów. Coraz częściej wykorzystuje się je też podczas mycia narzędzi w gabinecie, w czasie leczenia kanałowego, utwardzania cementów glass-jonomerowych, a i chirurgia stomatologiczna wraz z implantologią również mają z nich spory pożytek.

Czytaj więcej

Praktyczne wykorzystanie tomografu wolumetrycznego średniego i dużego pola obrazowania – RayScan Symphony

Tomografia wolumetryczna lub inaczej objętościowa służy do obrazowania rentgenowskiego tkanek twardych obszaru twarzoczaszki i odnosi się do badania wykonanego na specjalnej maszynie – tomografie wolumetrycznym – lub jest to dodatkowa opcja dodawana do niektórych maszyn pantomograficznych.
 

Czytaj więcej

Profilaktyka onkologiczna w stomatologii

Europejska Organizacja Dentystyczna ERO sugeruje lekarzom dentystom zwracać baczną uwagę na profilaktykę onkologiczną, gdyż rak jamy ustnej jest szóstym co do częstości występowania nowotworem złośliwym. W samej Wielkiej Brytanii zabija co trzecią osobę z powodu zbyt późnego wykrycia.

Czytaj więcej

Rekonstrukcja implantoprotetyczna pojedynczego braku siekacza centralnego

Rehabilitacja protetyczna pacjentów, którzy utracili pojedynczy ząb w strefie estetycznej, stanowi często duże wyzwanie kliniczne. Długotrwałe braki zębowe oraz użytkowanie protez ruchomych znacząco wpływają na ilość oraz jakość tkanek w danym obszarze. Postępująca atrofia wyrostka zębodołowego z tkankami miękkimi utrudnia uzyskanie estetycznego i sprawnego funkcjonalnie, a przy tym trwałego uzupełnienia protetycznego. W praktyce implantoprotetycznej należy przyjąć zasadę, że wszelkie zaburzenia dysfunkcjonalne układu stomatognatycznego winny być wyeliminowane przed podjęciem inwazyjnych procedur implantacyjnych.

Czytaj więcej

FotoSan 630 i FlashMax P3 -Bliźniacy w natarciu

Wizerunek współczesnego stomatologa znacznie odbiega od tych prezentowanych na starych płótnach artystów, a nawet od wspomnień z dzieciństwa, tych co już troszkę podrośli. Diagnostyka wczesnych stadiów ognisk choroby próchnicowej umożliwia podjęcie terapii metodami nieinwazyjnymi, a co za tym idzie wolne od jakichkolwiek nieprzyjemnych doznań dla pacjenta. 

Czytaj więcej

Skojarzone wykorzystanie różnych materiałów kompozytowych do wypełnień zębów w odcinku tylnym

Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe zębów w odcinku tylnym stanowią obecnie element standardowego sposobu leczenia w stomatologii zachowawczo-rekonstrukcyjnej. Wiele badań klinicznych potwierdziło skuteczność tej metody nawet w poddawanym dużym obciążeniom zgryzowym odcinku tylnym. Wypełnienie wykonywane jest zazwyczaj złożoną techniką warstwową. Ta czasochłonna procedura wymaga zatem, z punktu widzenia ekonomiki działalności gabinetu, odpowiedniej gratyfikacji finansowej, która odpowiada nakładowi pracy. Choć wysoce estetyczne materiały kompozytowe pozwalają na zastosowanie techniki nakładania kolejnych, różniących się odcieniem warstw, na rynku materiałów stomatologicznych obserwuje się olbrzymie zapotrzebowanie na jak najprostsze i najszybsze, a przez to najbardziej ekonomiczne sposoby przygotowania wypełnień kompozytowych w odcinku tylnym.

Czytaj więcej

Praktyczne wykorzystanie koferdamu w gabinecie stomatologicznym

Narzędzia kanałowe, takie jak różnego rodzaje pilniki i poszerzacze to nie wszystko. Żeby praca w gabinecie była nie tylko efektywna, ale także łatwa i przyjemna, warto mieć pomocnika w postaci koferdamu. Jest on nieodzowny w praktyce gabinetu.

Czytaj więcej

Funkcjonalność oprogramowania do CBCT w praktyce stomatologicznej

Kość i powietrze lub ich brak można zobrazować metodą tomografii wolumetrycznej. Są to główne okna, które wykorzystuje ta metoda radiograficzna. Miarą oceny jakości kości w implantologii jest jej gęstość, natomiast ilość kości można zmierzyć za pomocą narzędzi oprogramowania (objętość, wysokość wyrostka, odległość do kanału żuchwy i dna zatoki szczękowej). Radiologiczne kryteria gęstości kości zostały określone w tomografii klasycznej przez Hounsfielda i Mischa.
 

Czytaj więcej

Odległe efekty leczenia złamań korzeni z użyciem systemu ćwieków Rebilda®

Złamania korzeni należy traktować jako złożone urazy, ponieważ dotyczą zarówno tkanek twardych zęba, przyzębia, jak i miazgi. Do złamania dochodzi na skutek przyłożenia znacznej siły, której strefa kompresji przypada na okolicę korzenia. Na skutek złamania dochodzi do separacji koronowej i wierzchołkowej części zęba.

Czytaj więcej

Uzupełnienie braku zęba

Dobra współpraca lekarza i pacjenta polega na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Aby zaplanować dobre leczenie, należy nie tylko dokładnie zbadać pacjenta, ale także uświadomić mu, w jakim stanie do nas przyszedł. Samo wyartykułowanie i zapisanie diagnozy nie jest wystarczające. Wyjaśnienie obecnej sytuacji i możliwości leczenia oraz przedstawienie ewentualnych konsekwencji odrzucenia propozycji terapii są priorytetem. Uświadomienie pacjentom powiązań chorób narządu żucia z funkcjonowaniem całego organizmu powinno być nadrzędnym celem każdego lekarza.

Czytaj więcej