Dział: Z codziennej praktyki

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Koferdam w adhezyjnych protokołach rekonstrukcyjnych

Kompozytowa rekonstrukcja docelowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami klinicznymi uwzględniającymi minimalnie inwazyjne postępowanie kliniczne. Istotnymi parametrami, które należy uwzględnić, są ilość i jakość pozostałych tkanek zęba oraz występujące obciążenia funkcjonalne oddziałujące na kompleks korona kliniczna–rekonstrukcja.

Czytaj więcej

Laseroterapia w stomatologii

Słowo laser to akronim słów light amplification by stimulated emission of radiation – czyli wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Dosłowne tłumaczenie słowa LASER można więc odczytać jako WŚWEP.

Czytaj więcej

Stożkowa tomografia komputerowa w codziennej praktyce stomatologicznej

Diagnostyka obrazowa jest nieodłącznym elementem codziennej pracy lekarza stomatologa. Znajduje ona zastosowanie zarówno podczas nagłej, niespodziewanej wizyty pacjenta, który potrzebuje doraźnej pomocy, jak i w sytuacjach wizyt kontrolnych czy też kompleksowego planowania leczenia.

Czytaj więcej

Jednoczasowa odbudowa materiałem kompozytowym patologicznego starcia zębów w odcinku przednim w żuchwie z wykorzystaniem szyny silikonowej

Wraz z wydłużaniem się średniej długości życia obserwujemy wzrost częstości i ciężkości patologicznego starcia zębów. Stanowi to problem funkcjonalny, estetyczny i może doprowadzić do powikłań ze strony miazgi oraz stawów skroniowo-żuchwowych [1–3].

Czytaj więcej

Choroby jamy ustnej toczące się z obecnością aft

Z chorobami jamy ustnej, które toczą się z obecnością aft, spotykamy się stosunkowo często. Są one określane także jako aftozy. Nie są jednak do końca poznane. Pojawia się nawet przypuszczenie, że aftoza to choroba ogólna, która rozwija się pod różnymi postaciami.

Czytaj więcej

Higiena kluczem do estetyki. Opis przypadku

Uzyskanie estetycznego efektu leczenia pacjenta jest uzależnione od wielu czynników. Na tym etapie napotykamy próbę podkreślenia znaczenia tzw. estetyki czerwonej, co nie jest tożsame z podstawowym warunkiem prawidłowego leczenia, czyli zdrowym przyzębiem.

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe - Co powinniśmy wiedzieć i jak z niego wyjść?

Wypalenie zawodowe jest problemem, który z roku na rok dotyka coraz większej liczby lekarzy stomatologów. W jednym z ostatnich badań aż 84% badanych lekarzy stomatologów określiło, że odczuwa objawy wypalenia zawodowego [5]. Wbrew obiegowej opinii nie jest to problem dotyczący wyłącznie osób pracujących przez wiele lat w zawodzie, ale często dotyczy on również osób, które nie mają długiego stażu pracy. W jaki sposób wypalenie zawodowe jest opisywane w aktualnych publikacjach naukowych? W jaki sposób poznać, że jest się osobą wypaloną zawodowo? Co można z tym zrobić?

Czytaj więcej

Postępowanie w hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH)

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH, molar incisor hypomineralization) jest postrzegana jako jeden z ważniejszych problemów współczesnej stomatologii dziecięcej, który stanowi wyzwanie terapeutyczne dla lekarzy i problem stomatologiczny dla dzieci i ich opiekunów.

Czytaj więcej

Zaprojektuj swój uśmiech

Pragnieniem każdego pacjenta w gabinecie stomatologicznym jest piękny uśmiech. Jednak kiedyś koncept i wykonanie pracy protetycznej nie zawsze się ze sobą pokrywały. Obecnie zamysł i aprobata pacjenta zajmują najważniejsze miejsce w przebiegu poszczególnych etapów leczenia. Współczesna stomatologia cyfrowa pozwala prowadzić leczenie na najwyższym poziomie.

Czytaj więcej

Objawy infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 w jamie ustnej

SARS-CoV-2 to wirus odpowiedzialny za chorobę COVID-19. Objawy infekcji można zaobserwować w fazie prodromalnej, ostrej choroby i później, w okresie tzw. long COVID. Sama terapia infekcji również nie pozostaje pośrednio bez negatywnego wpływu na całą jamę ustną chorego.

Czytaj więcej

"Nekrododoncja" czyli ostatnia szansa na ratowanie najgorzej rokujących zębów. Seria przypadków

Rozwój wiedzy i technologii w endodoncji, a zwłaszcza mikroskopów, tomografii komputerowej oraz materiałów na bazie krzemianów wapnia, sprawił, że możemy przedłużać życie zębów naszym pacjentom w sposób, który przez bardzo wiele lat był niemożliwy do osiągnięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione przypadki, których pierwotne leczenie było niepoprawne lub niewystarczające, a stan, z którym zgłaszali się pacjenci, wielu lekarzy określiłoby jako wskazanie do ekstrakcji.

Czytaj więcej

Płukanki w aspekcie klinicznym

Płukanki, czyli preparaty do płukania jamy ustnej, są zwykle produktami gotowymi, złożonymi i wieloskładnikowymi. Są bardzo istotną składową domowych zabiegów higienicznych wykonywanych codziennie przez pacjentów.

Czytaj więcej