Dział: Z codziennej praktyki

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Leczenie minimalnie inwazyjne przy użyciu stabilnej podstawy

Podczas wykonywania odbudów we wrażliwym odcinku przednim oprócz wykorzystania bezpośrednich i pośrednich uzupełnień ceramicznych istnieją również możliwości wykonywania mało inwazyjnych i bardzo wytrzymałych bezpośrednich odbudów kompozytowych. Jednakże szczególne wyzwanie stanowi w dalszym ciągu leczenie urazów stomatologicznych i uzupełnianie braków w uzębieniu. W takich przypadkach wymagana jest stabilna i niezawodna podstawa dla wykonywanej odbudowy zęba. 

Czytaj więcej

Instrukcja postępowania, gdy zmiany się nie goją

Najczęstszą przyczyną leczenia kanałowego są zmiany zapalane w obrębie tkanek okołowierzchołkowych. Lekarz decydując się na przeprowadzenie leczenia, liczy, że zmiany te wygoją się i w kontrolnym obrazie radiologicznym wykonanym po kilku miesiącach zobaczy objawy gojenia lub nawet zdrową tkankę kostną w miejscu, w którym poprzednio była zmiana okołowierzchołkowa. Jakie są zatem szanse na wygojenie się zmian wokół wierzchołka? 
 

Czytaj więcej

Higiena rąk, czyli bezpieczeństwo i walka z zakażeniami w gabinecie stomatologicznym

Problem higieny rąk to temat wstydliwy i wciąż oficjalnie nieistniejący, mimo że większość zakażeń w gabinetach zabiegowych przenoszona jest drogą kontaktową przez ręce personelu medycznego. Gabinet stomatologiczny zajmuje szczególne miejsce pośród potencjalnych źródeł zakażeń. Każdy zabieg w jamie ustnej, zasiedlonej przez ogromne ilości różnych mikroorganizmów, jest przyczyną skażenia nie tylko instrumentów użytych do zabiegu, ale także rąk stomatologa i obecnych w gabinecie powierzchni.

 

Czytaj więcej

Technologia nanohybrydowa wyznacza kierunek

Odbudowy tymczasowe odgrywają ważną rolę w procesie wytwarzania protez stałych. Podczas gdy priorytetem dla stomatologów jest ochrona opracowanego zęba i zapewnienie mu odpowiedniej wytrzymałości na złamanie, pacjenci coraz częściej oczekują odpowiedniego poziomu estetyki oraz przyjemnej w dotyku powierzchni odbudowy tymczasowej. Firma VOCO opracowała ulepszony, samoutwardzalny materiał kompozytowy przeznaczony do wykonywania koron i mostów. Materiał Structur 3, oparty na opracowanej przez VOCO technologii nanohybrydowej, ustanawia nowy standard w trzech ważnych obszarach – obróbce, estetyce i wytrzymałości.

Czytaj więcej

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Współczesna stomatologia oferuje pacjentom mnogość opcji. Jednak cel jest jeden – odtworzenie funkcji i estetyki. Drogi doprowadzające do tego celu często różnią się między sobą, co nie oznacza, że są lepsze czy gorsze. Ich wybór należy do lekarza i najczęściej podyktowany jest jego doświadczeniem z uwzględnieniem potrzeb i życzeń pacjenta, jego budowy anatomicznej i stanu ogólnego organizmu.

 

Czytaj więcej

Braki zębów w odcinkach bocznych – spojrzenie na możliwości augmentacji kości

Wygląd tkanek miękkich wokół zębów czy implantów jest najważniejszym czynnikiem, od którego zależy efekt końcowy leczenia w stomatologii. Pozwala on także ocenić, w jakiej kondycji jest zdrowie pacjenta. Brak kości bardzo negatywnie wpływa na stan tkanek miękkich. Do podstawowych zadań lekarza stomatologa należy zapobieganie chorobom układu stomatognatycznego, a w ich przebiegu – do przywrócenia prawidłowej funkcji narządu żucia.

Czytaj więcej

Metody usuwania wkładów koronowo - korzeniowych – schemat postępowania

W kanale można spotkać trzy rodzaje wkładów. Każdy z nich będzie wymagał nieco innego postępowania. Najczęściej i najłatwiej usuwa się wkłady standardowe.
 

Czytaj więcej

Diagnostyka ubytków próchnicowych i pochodzenia niepróchnicowego w przednim odcinku uzębienia

Postęp cywilizacyjny oraz zmiana warunków życia sprawiają, że przekształca się obraz obserwowanych uszkodzeń tkanek twardych zębów oraz dynamika rozwoju tych patologii.
 

Czytaj więcej

Nowa koncepcja techniki warstwowej z użyciem materiałów kompozytowych

Kliniczny i estetyczny wynik leczenia z wykorzystaniem materiałów kompozytowych uzależniony jest od dwóch czynników o niepodważalnym znaczeniu – znajomości właściwości optycznych naturalnych zębów oraz znajomości stosowanego systemu. Stomatolodzy biegle znający te zagadnienia są w stanie tak dobrać materiał kompozytowy oraz grubość jego warstwy, aby odtworzyć naturalny charakter zęba. Wyzwaniem stojącym przed lekarzem jest nie tylko dokładne odtworzenie odcienia, lecz również uzyskanie prawidłowej równowagi pomiędzy przeziernością a nieprzeziernością wypełnienia

Czytaj więcej