Dział: Z codziennej praktyki

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Profilaktyka zaburzeń w profilu mikrobioty błon śluzowych

Uznanie roli środowiska mikrobiologicznego przewodu pokarmowego w etiopatogenezie wielu jednostek chorobowych, a także jego krytycznego znaczenia w modulowaniu głównymi szlakami sygnałowymi związanymi z utrzymywaniem homeostazy głównych ramion polaryzacji immunologicznej stało się podstawą do coraz szerszego wykorzystywania drobnoustrojów w celach terapeutycznych. Biorąc pod uwagę długotrwałe zaburzenia mikrobiologiczne, które obserwuje się już po 7 dniach kuracji szerokowidmowym lekiem przeciwbakteryjnym, wdrażanie działań naprawczych ukierunkowanych na optymalizację warunków panujących w jelicie jest obecnie warunkiem koniecznym skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii. W artykule podsumowano aktualną wiedzę na temat racjonalnej probiotykoterapii w trakcie i po zakończeniu kuracji antybiotykowej, zasad doboru szczepów probiotycznych i problemów wynikających z jakości preparatów probiotycznych dostępnych na polskim rynku.

Czytaj więcej

Addycyjna technika rekonstrukcji filaru korony zęba leczonego endodontycznie

Nowoczesna stomatologia to minimalnie inwazyjna technika pracy traktująca z respektem istniejące tkanki zęba. Powtórne leczenie odtwórcze musi uwzględnić zatem regułę zachowania jak największej ilości jego twardej tkanki, równocześnie kontrolując mechaniczne, funkcjonalne oraz estetyczne aspekty prowadzonego leczenia.

Czytaj więcej

Potencjał codziennej diety i jej suplementów w leczeniu i profilaktyce chorób przyzębia

Na przebieg procesu chorobowego zapalenia przyzębia, w który uwikłanych jest szereg bakterii i układ odpornościowy, ma wpływ wiele czynników (higiena jamy ustnej, czynniki genetyczne, epigenetyczne, środowiskowe). Niewątpliwie mechanoterapia, z uwzględnieniem codziennych zabiegów higienicznych jamy ustnej i miejscowego działania środków do higieny, pozostaje kluczowa dla radzenia sobie z parodontozą, podobnie jak i dla jej profilaktyki. W świetle aktualnych doniesień naukowych nie można jednak pominąć znaczenia diety i stylu życia zarówno w bezpośrednim, jak i pośrednim związku dla zdrowia przyzębia. Stan odżywienia wpływa bowiem na przebieg infekcji, procesów zapalnych i etapu gojenia, ma również znaczenie w zapobieganiu chorobom przyzębia.

Czytaj więcej

Nieustanna walka o kolor

Jednym z podstawowych problemów w stomatologii zachowawczej i protetyce jest podczas prac rekonstrukcyjnych prawidłowe odtworzenie kolorystyki i transparencji zębów. W artykule przedstawiono krok po kroku wykonywanie licówki korygującej nieestetyczne przebarwienie siekacza centralnego z użyciem systemu materiału kompozytowego o czterostopniowej transparencji i szerokiej gamie kolorów.

Czytaj więcej

Flora bakteryjna w przewlekłym zapaleniu zatok

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na przewlekłe zapalenie zatok. Diagnostyka i leczenie tego schorzenia powinny być interdyscyplinarne i uwzględnić także konsultacje mikrobiologiczne. Na dobór celowanej terapii pozwala jedynie pełna charakterystyka szczepu oraz pogłębiona diagnostyka pacjenta.

Czytaj więcej

Minimalnie inwazyjne procedury protetyczne

Artykuł prezentuje przypadek kliniczny złamanej korony zęba objęty kilkunastoletnią obserwacją, w którym zastosowano minimalnie inwazyjne procedury rekonstrukcyjne. Na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych autor przedstawia argumenty przemawiające za zastosowaniem metod minimalnie inwazyjnych protokołów zabiegowych.

Czytaj więcej

Koferdam - praktyczne narzędzie w leczeniu endodontycznym

Narzędzia kanałowe, takie jak różnego rodzaje pilniki i poszerzacze, to nie wszystko. Żeby praca stomatologa była nie tylko efektywna, lecz także łatwa i przyjemna, musi mieć w gabinecie pomocnika w postaci koferdamu. Jest on nieodzowny w praktyce autora niniejszego artykułu, który czasami się zastanawia, co by było, gdyby nie miał go przy sobie.

Czytaj więcej

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

Mimo że stomatologia odtwórcza oferuje coraz to nowe rozwiązania w zakresie odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym, wciąż dla wielu lekarzy dentystów stanowi ona wyzwanie, między innymi ze względu na występującą utratę tkanek twardych, zmianę właściwości fizykochemicznych zębiny oraz niekorzystną zmianę koloru zęba. W artykule szczegółowo przedstawiono metody rekonstrukcji ze zwróceniem uwagi na mogące się pojawić w trakcie odbudowy problemy. 

Czytaj więcej

Wykorzystanie lasera diodowego w ortodoncji

Laser diodowy ułatwia przeprowadzenie wielu zabiegów ortodontycznych. Wykorzystuje się go między innymi do wprowadzania zatrzymanego kła do łuku zębowego, zmniejszania bólu po założeniu aparatu ortodontycznego, jak również korekty przerostu dziąseł na skutek leczenia aparatem stałym. W artykule omówiono przeprowadzenie poszczególnych procedur na konkretnych przykładach. 

Czytaj więcej

Wykonanie krok po kroku dolnych protez całkowitych typu Overdenture

Zastosowanie wszczepów śródkostnych u pacjentów bezzębnych w celu poprawy utrzymania protez całkowitych, a zwłaszcza dolnej protezy całkowitej, daje doskonałe rezultaty rehabilitacji protetycznej w tej grupie pacjentów. Możliwość uzyskania dobrej retencji i stabilizacji protezy całkowitej niesie znaczną poprawę komfortu i jakości życia leczonych w ten sposób pacjentów. Znacznie lepsze są również wydolność żucia i zdolność rozdrabniania kęsów pokarmowych. Pacjenci bezzębni leczeni z zastosowaniem implantów często wracają do zaniechanego wcześniej życia towarzyskiego i rodzinnego, co sprzyja ich dobremu funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Czytaj więcej