Dział: To wiedzieć powinniśmy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

„Panie doktorze, mam odruch wymiotny” – czyli co dentysta powinien wiedzieć o odruchach swoich pacjentów

Jest kilka czynników powstawania odruchów wymiotnych u pacjentów w gabinecie stomatologicznym. Artykuł ma na celu dokładnie je przedstawić i pokazać, co możemy zrobić, żeby uniknąć tego rodzaju dyskomfortu u naszych pacjentów lub go zniwelować.

Czytaj więcej

Mikrobiota jamy ustnej – walczyć czy współpracować?

Ostatnie lata zrewolucjonizowały dotychczasowe postrzeganie znaczenia drobnoustrojów kolonizujących wszystkie błony śluzowe ludzkiego ciała. Do momentu wprowadzenia nowoczesnych technik biologii molekularnej służących do identyfikacji mikroorganizmów koncentrowano się przede wszystkim na ich właściwościach patogennych, zupełnie nie zdając sobie sprawy z drugiej strony relacji drobnoustroje–gospodarz. Biorąc pod uwagę ogromny rozkwit wiedzy w tym obszarze, relacja ta bezsprzecznie stanowi determinantę o wiele większej liczby fundamentalnych aspektów ludzkiej fizjologii, niż do tej pory sądzono.

Czytaj więcej

Praktyczne zastosowanie materiałów bioaktywnych

Omówione w poprzednim artykule ogólne zagadnienia dotyczące zastosowania materiałów bioaktywnych w stomatologii pora „przekuć” w praktyczne ich wykorzystanie.

Czytaj więcej

Zakupy w internecie

Rozmowa z dr. n. med. Adamem Nowickim

Czytaj więcej

Złożone wypełnienia kompozytowe

Ze względu na koszty zarówno pacjenci, jak i lekarze często czują się zmuszeni do zastosowania materiałów odtwórczych w leczeniu dużych ubytków strukturalnych, czynnościowych i estetycznych. Zamieszczony w artykule opis przypadku pokazuje, jak można wykorzystać innowacyjny, modyfikowany organicznie kompozyt ceramiczny, o wyjątkowo niskim skurczu objętościowym i związanych z nim naprężeniach w celu odbudowy zębów z zachowaniem ich tkanek. Funkcjonalne zwarcie stanowi klucz do trwałości wypełnień.

Czytaj więcej

Ból i jego leczenie w praktyce lekarza dentysty

Ból jest doznaniem zmysłowym i emocjonalnym, związanym z działaniem uszkadzającego bodźca (uraz, stan zapalny, przerzuty nowotworowe) lub też bodźca, którego działanie zagraża wystąpieniem takiego uszkodzenia. W praktyce ważne jest określenie źródeł i charakteru bólu, co pozwala wdrożyć skuteczne leczenie i przynieść pacjentowi ulgę.

Czytaj więcej

Probiotyki w rekomendacji lekarza dentysty

Nasza wiedza na temat ogromnego znaczenia mikrobioty przewodu pokarmowego dla funkcjonowania praktycznie wszystkich narządów i układów ludzkiego organizmu nieustannie rośnie. Zrozumienie mechanizmów, za pomocą których drobnoustroje fizjologicznie kolonizujące błony śluzowe modulują głównymi szlakami sygnałowymi, odgrywającymi kluczową rolę w utrzymaniu ogólnoustrojowej homeostazy swojego gospodarza, spowodowało w ostatnich latach wręcz lawinowy wzrost zainteresowania ideą probiotykoterapii jako głównego działania terapeutycznego mającego na celu zoptymalizowanie funkcjonalności układu mikroekologicznego śluzówek.

Czytaj więcej

Dolegliwości błony śluzowej jamy ustnej najczęściej występujące u dzieci i młodzieży

Najczęstsze dolegliwości błony śluzowej jamy ustnej dotyczące dzieci i młodzieży do 20. roku życia są związane z pojawieniem się nadżerek lub owrzodzeń. Wykwity te stanowią bezpośrednią przyczynę silnych dolegliwości bólowych w jamie ustnej, przez co utrudniają przyjmowanie pokarmów, mowę, koncentrację i przeprowadzanie czynności higienicznych, a więc mają znaczący negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Trafne rozpoznanie wymaga od lekarza praktyka aktualnej wiedzy z zakresu etiopatogenezy wielu chorób o podobnych objawach klinicznych.

Czytaj więcej

Panie doktorze, a co to w ogóle jest to Peri-Implantitis?

Peri-implantitis jest bez wątpienia największym problemem współczesnej implantologii i po ponad 30 latach od powstania pierwszej definicji tej „choroby” wciąż do końca nie wiadomo, jakie są jej przyczyny i jak ją leczyć.

Czytaj więcej

Składki ZUS w gabinecie stomatologicznym

Lekarze stomatolodzy wykonują wolny zawód, jednak w momencie założenia własnej działalności gospodarczej podlegają oni tym samym przepisom co inni przedsiębiorcy. Ciąży na nich obowiązek dokonywania rozliczeń z właściwym miejscowo urzędem skarbowym oraz obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej