Dział: To wiedzieć powinniśmy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wypełnienie ubytku klasy II cementem szklano-jonomerowym Ionostar Molar

Do naszego gabinetu stomatologicznego zgłosiła się 32-letnia pacjentka skarżąca się na bolesną nadwrażliwość niektórych zębów, która pojawiła się po założeniu w nich wypełnień kompozytowych. Pacjentka stwierdziła, że ostatnie leczenie stomatologiczne miało miejsce około dwóch lat wcześniej. Ból opisywany przez pacjentkę nie pojawiał się samoistnie, ale był wywoływany przede wszystkim żuciem.

Czytaj więcej

Przegląd najskuteczniejszych metod opracowania kanałów korzeniowych

Istnieją różne metody opracowywania kanałów korzeniowych, wykorzystujące zarówno narzędzia ręczne, jak i maszynowe. Oto przegląd tych, które dają najlepsze efekty.

Czytaj więcej

Wędzidełko wargi górnej - Frenulektomia

Wędzidełko wargi górnej to trójkątna struktura anatomiczna przebiegająca strzałkowo od wewnętrznej powierzchni wargi do błony śluzowej lub okostnej przedsionkowej powierzchni wyrostka zębodołowego szczęki w pobliżu przyśrodkowych górnych siekaczy. Wyróżnia się cztery typy wędzidełka, z których dwa powodują różne dysfunkcje. Najczęstszą metodą leczenia hipertroficznego wędzidełka jest frenulektomia.

Czytaj więcej

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją

Choć potrzeba estetycznego uśmiechu była zawsze istotna, w dziejach ludzkości pojęcie estetyki ulegało ewolucji. Obecna była zawsze koncepcja akceptowalnej funkcji w połączeniu z estetyką. Dzisiaj nawet ważniejsza staje się ta druga. Dobry wygląd zębów kojarzy się z sukcesem, szczęściem i pewnością siebie. Z tego powodu jest pożądany. Możliwość nieskrępowanego prezentowania własnego uśmiechu wydaje się urastać do wartości samej w sobie. Zdrowe, piękne, białe zęby są synonimem dobrego statusu społecznego i atrakcyjności.

Czytaj więcej

Jak złożyć sprzeciw w sprawie kontroli w gabinecie stomatologicznym?

Sprzeciw jest instytucją, która może być skuteczną bronią do walki z kontrolą prowadzoną w sposób niezgodny z prawem. Kontrole winny być prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, a w konsekwencji pozostawać z nimi w zgodzie. Kiedy jednak dochodzi do ich naruszenia, wtedy kontrolowanemu na podstawie przepisów tej samej ustawy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do kontroli. Sprzeciw wobec wszczęcia i prowadzenia kontroli można złożyć w ściśle wskazanych w ustawie przypadkach. Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o sytuacje, gdy prowadzenie kontroli byłoby sprzeczne z prawem z powodu uchybień, jakich dopuścił się organ kontrolujący.

Czytaj więcej

Pantotomografia, Cefalomatria, CBT - nowe aparaty coraz przyjaźniejsze dla lekarzy dentystów

Obecnie coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego gabinetu stomatologicznego bez sprzętu do obrazowania RTG. Niemal standardem jest wyposażenie każdego gabinetu w lampę punktową RTG oraz system do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

Czytaj więcej

Naruszenie nietykalności cielesnej lekarza

W czasie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej nierzadko dochodzi do sytuacji, w których lekarz staje się ofiarą swojego pacjenta i doświadcza z jego strony agresji, również w postaci naruszenia nietykalności cielesnej. Takie zachowanie podlega odpowiedzialności prawnej.

Czytaj więcej

Mikroskop inaczej, czyli gdzie poza endodoncją?

Znaczenie mikroskopu operacyjnego w endodoncji podkreślają liczne badania naukowe. Wymogi właściwego obrazowania pola operacyjnego w endodoncji spowodowały konieczność zastosowania powiększenia wraz ze źródłem światła. Dzięki pracy w powiększeniu leczenie endodontyczne może być bardziej przewidywalne, można też uniknąć niepotrzebnych powikłań, a te istniejące próbować naprawić (Khayat 1998).

Czytaj więcej

Zalecenia dotyczące osłony antybiotykowej podczas zabiegów stomatologicznych

W jamie ustnej bytują liczne mikroby tworzące specyficzny ekosystem. Ingerencja w ich skład, wprowadzanie obcych szczepów bakteryjnych może wywoływać miejscowe stany zapalne, a także na skutek bakteriemii rzutować na cały organizm. Szczególnie groźne jest to dla osób o obniżonej odporności. Odpowiednie postępowanie podczas zabiegów wykonywanych w gabinecie stomatologicznym oraz codziennej higieny jamy ustnej może w znacznej mierze ograniczyć ryzyko wystąpienia zakażeń, a co za tym idzie – konieczność stosowania antybiotyków.

Czytaj więcej

Normy sanitarne regulujące prowadzenie praktyki medycznej

Podmioty funkcjonujące w branży medycznej to w przeważającej większości przedsiębiorcy. W związku z takim statusem rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia musi wiązać się z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (wpis do rejestru przedsiębiorców) bądź ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (rejestracja spółki handlowej w Krajowym Rejestrze Sądowym). W artykule omówiona została podstawa działania praktyk medycznych.

Czytaj więcej