Dział: To wiedzieć powinniśmy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Choroby oczu a stan zdrowia jamy ustnej

Choroby przyzębia należą do najczęściej występujących stanów zapalnych u ludzi i podobnie jak cukrzyca, otyłość i próchnica są obecnie zaliczane do chorób społecznych. Rozprzestrzenianie się procesu zapalnego z przestrzeni policzkowej czy dołu nadkłowego w kierunku oczodołu może skutkować poważnymi powikłaniami wewnątrzczaszkowymi. Nieleczone choroby przyzębia mogą wywoływać dyskomfort w obrębie oka, stany zapalne struktur oka, a nawet prowadzić do ślepoty.

Czytaj więcej

Periopatogeny chorób przyzębia w aspekcie różnych populacji

Periodontopatie należą do najczęściej występujących stanów zapalnych u ludzi i są obecnie zaliczane do chorób społecznych. Rejestrowana dramatyczna sytuacja epidemiczna pogarsza się jeszcze bardziej wraz z wiekiem populacji. Zaawansowane zapalenie przyzębia stanowi szóstą najczęściej występującą chorobę na świecie i dotyczy 11,2% ogółu populacji.

Czytaj więcej

Próchnica cementu korzeniowego

Ryzyko próchnicy cementu korzeniowego wzrasta z wiekiem. Zwiększa się bowiem ilość miejscowych i ogólnych czynników ryzyka. Wprowadzenie skutecznej profilaktyki oraz wczesna diagnostyka zmian u osób z grupy ryzyka wydają się bezwzględnie konieczne.

Czytaj więcej

Koronawirus jako siła wyższa a odpowiedzialność za szkodę

Pandemia wirusa SARS-CoV-2/COVID-19 (zwanego potocznie koronawirusem) ma nie tylko oczywisty wpływ na światową gospodarkę, ale również istotne przełożenie na realizację różnego rodzaju inwestycji, zwłaszcza tych, które polegają na dostawach czy usługach od podmiotów z krajów szczególnie dotkniętych koronawirusem. Epidemia ma także znaczenie w innych stosunkach prawnych, przede wszystkim umownych, zobowiązaniowych, a także w różnego rodzaju relacjach z kontrahentami, ma wpływ na codzienne funkcjonowanie konsumentów oraz przedsiębiorców. Swoje piętno odciska również w branży stomatologicznej. W kontekście epidemii jako wytłumaczenia dla braku realizacji obowiązków wynikających z różnego rodzaju umów może posłużyć pojęcie siły wyższej, stanowiące okoliczność uwalniającą od ponoszenia odpowiedzialności.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie pandemii

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych często dochodzi do popełnienia błędu medycznego. Świadomość prawna pacjentów ciągle wzrasta, podobnie jak liczba wszczynanych przeciwko lekarzom postępowań i wysuwanych względem nich roszczeń. Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, cywilnej czy nawet karnej. Błędy medyczne pojawiają się tam, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne. W czasie pandemii SARS-CoV-2 zmniejszyła się co prawda liczba błędów medycznych związanych z planowymi zabiegami, które obecnie są odwoływane, pojawiły się natomiast błędy medyczne związane m.in. z leczeniem i diagnostyką COVID-19, a także z leczeniem pozostałych chorób w warunkach pandemii.

Czytaj więcej

Jak stres wpływa na stan zdrowia jamy ustnej

Stres towarzyszy nam od urodzenia, jest zjawiskiem nieodłącznym w życiu każdego człowieka. Bez względu na swoją przyczynę ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, jego stan psychiczny, nerwowy, hormonalny. Bywa, że rozwijając się w depresję, wpływa również na pracę wielu narządów. Pogarsza jakość życia aż do inwalidztwa włącznie. Konsekwencje stresu można zaobserwować także w obrębie jamy ustnej i zębów.

Czytaj więcej

Magia natury ukryta w materiałach bioaktywnych

Gdy pacjent zgłasza się do gabinetu z powodu utraconego wypełnienia, najczęściej odbudowuję ząb materiałem, który jest jak najbardziej zbliżony do naturalnego zęba. W mojej praktyce stomatologicznej już od wielu lat wykorzystuję w większości materiały bioaktywne, takie jak Activa BioActive (Pulpdent), TheraCal (Bisco), Predicta (Directa), Beautifil Flow Plus X (Shofu) itp. Myślę, że powinniśmy opisywać takie materiały jako biomimikrujące, czyli materiały dyfundujące jony fluoru, wapnia i fosforanu, które wzmacniają ząb i pomagają zastąpić niezbędne minerały, które są tracone w procesie rozpadu próchnicowego. Jest to swoistego rodzaju magia, jednakże magia w stomatologii odtwórczej to nie są sztuczki wyczarowane z ręki czy kapelusza.

Czytaj więcej

Wpływ wybranych współczesnych trendów (żywieniowych, zachowań, używek) na stan zdrowia jamy ustnej – część II

O wzajemnej relacji pomiędzy zdrowym stylem życia a zdrową jamą ustną świadczy coraz więcej dowodów. Rozsądna kontrola wagi, zdrowe jedzenie, ruch, stop dla papierosów i innych używek przyczyniają się do utrzymania zdrowia jamy ustnej i pomagają w radzeniu sobie z niejedną jej patologią. Równocześnie potencjał próchnicotwórczy cukrów spożywczych okazuje się już niejedynym negatywnym zespoleniem. Edukacja pacjenta o tych wzajemnych korelacjach wydaje się dzisiaj koniecznym elementem rzetelnej profilaktyki i skutecznej terapii stomatologicznej.

Czytaj więcej

Mobbing w gabinecie stomatologicznym

Problem mobbingu dotyka wiele środowisk zawodowych, w tym środowisko lekarskie. Lekarze mogą zarówno stać się ofiarami mobbingu, jak i być jego sprawcami, tzw. mobberami. Mobbing w języku potocznym oznacza wszelkie niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy, w efekcie których pokrzywdzony może dochodzić rekompensaty na drodze prawnej.

Czytaj więcej

Covid i inni, czyli faktyczne zagrożenia w pracy stomatologa

Obecna pandemia wykazała poważne niedociągnięcia w działaniu całego systemu. Mówienie o tym, że to zupełnie nowy rodzaj wirusa jest o tyle prawdziwe, o ile nieprecyzyjne. Wszak SARS-CoV-2, jak sama nazwa wskazuje, jest następcą wirusa SARS. Rozwijanie tej numerologii byłoby tylko tworzeniem analogii do starego dowcipu mówiącego, że słynny J-23 był synem nie mniej słynnego agenta J-22. Obserwując jednak przebieg kolejnych epidemii w ostatnich latach, wspomnieć należy jeszcze o porażkach z tzw. ptasią grypą, świńską grypą, a obecnie ASF i najnowszym jak na razie SARS-CoV-2. Czy to aby na pewno nowe zagrożenie?

Czytaj więcej

Nadżerki i owrzodzenia w jamie ustnej rozpoznanie, leczenie, profilaktyka onkologiczna

Przerwanie ciągłości błony śluzowej jamy ustnej nieprzekraczające wszystkich warstw nabłonka jest rozpoznawane jako nadżerka. Goi się ona najczęściej w ciągu 14 dni, bez pozostawienia blizny. Gdy uszkodzenie błony śluzowej jest głębsze i dotyczy wszystkich warstw nabłonka oraz ponabłonkowej tkanki łącznej, rozpoznaje się owrzodzenie. Przyczyny pojawienia się opisanych zmian mogą być różne.

Czytaj więcej

Bezpieczne zakotwienie w kanale korzeniowym: adhezyjna odbudowa zrębu pojedynczymi wkładami z włókien szklanych

Powodzenie odbudowy w przypadku zębów leczonych endodontycznie zależy od wielu czynników. Obejmują one punkty kontaktu na powierzchniach okluzyjnych i stycznych, położenie zęba w łuku zębowym, leczenie z wykorzystaniem sztucznej korony, stan wierzchołka i tkanek przyzębia oraz stan i wielkość zachowanej własnej korony lub korzenia zęba.

Czytaj więcej