Dział: To wiedzieć powinniśmy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Algorytmy postępowania w praktycznej periodontologii klinicznej - część 2 - leczenie

Zadaniem diagnostyki periodontologicznej prowadzonej w praktyce stomatologicznej jest ustalenie zdrowia lub choroby przyzębia, a w tym drugim przypadku – rodzaju choroby, stadium jej zaawansowania i stopnia progresji. Najistotniejsze jest określenie, czy dalsze leczenie pacjenta może przebiegać w praktyce ogólnostomatologicznej (gdy jest to zapalenie dziąseł lub I i II stadium zapalenia przyzębia) lub czy powinien zostać on skierowany na konsultację specjalistyczną i leczenie periodontologiczne (m.in. w przypadku stwierdzenia obecności kieszonek przyzębnych PD > 5 mm).

Czytaj więcej

Płukanki w aspekcie klinicznym - część 2

W części pierwszej artykułu zostało zdefiniowane pojecie – „płukanka” oraz opisane zastosowanie płukanek. Również zostały zaprezentowane podziały preparatów do płukania jamy ustnej. Scharakteryzowano ogólny skład płukanek. Omówiono rolę olejków eterycznych (OE) jako substancji aktywnych. Przedstawiono również przykłady produktów handlowych zawierających olejki eteryczne. Na zakończenie pierwszej części przytoczono badania porównujące skuteczność płukanek zawierających chlorheksydynę (CHX), olejki eteryczne (OE), chlorek cetylopirydyny (CPC). Przejdźmy do omówienia wspomnianego chlorku cetylopirydyny.

Czytaj więcej

Obserwacja postępów leczenia endodontycznego przy zastosowaniu bioceramicznych uszczelniaczy kanałowych

Na rynku pojawia się coraz więcej rodzajów uszczelniaczy bioaktywnych. Niektóre z nich są w formie proszku i pasty do zmieszania do pożądanej konsystencji, a inne są – w formie gotowych do użycia past/sealerów.

Czytaj więcej

W drodze na szczyt z „nawigacją”

W praktyce endodontycznej niestety rutynowe przypadki stanową zazwyczaj wyjątek: stworzenie optymalnego dojścia pod odbudową kompozytową o barwie zęba może się niekiedy okazać dość zwodnicze nawet dla doświadczonych lekarzy. W analizowanym przypadku ekspert w dziedzinie endodoncji, Dr Thomas Rieger, prezentuje, jak cyfrowy system wsparcia endodontycznego istotnie ułatwia nawigację w mrocznych zakamarkach kanału korzeniowego.

Czytaj więcej

Przegląd możliwości stosowania profesjonalnych zabiegów profilaktycznych w obrębie uzębienia mlecznego

Choroba próchnicowa jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą ludzkości. Dzieci są na nią narażone od momentu wyrżnięcia się pierwszego zęba. Szczególnie szybko ubytki próchnicowe rozwijają się w obrębie uzębienia mlecznego, co może mieć negatywny wpływ na podatność na próchnicę zębów stałych u starszych dzieci. Wśród profesjonalnych zabiegów profilaktycznych możliwych do przeprowadzenia w obrębie zębów mlecznych można wyróżnić higienizację i usunięcie płytki nazębnej ze wszystkich powierzchni zębów oraz nakładanie lakieru z fluorem i lakowanie powierzchni okluzyjnych zębów mlecznych. Ten ostatni zabieg jest stosunkowo rzadko stosowany, podczas gdy według badań jest najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie rozwojowi próchnicy w obrębie trzonowych zębów mlecznych u dzieci.

Czytaj więcej

Nowe badanie kliniczne potwierdza skuteczność systemu obrazowania Itero Element 5D w wykrywaniu i monitorowaniu zmian próchnicowych w przestrzeniach międzyzębowych

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of Dentistry” potwierdza, że system obrazowania iTero Element 5D* z technologią iTero NIRI (Near Infrared Imaging) wykazuje większą czułość w wykrywaniu wczesnych zmian szkliwa niż zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe i porównywalną w wykrywaniu zmian zębinowych. Technologia iTero NIRI w systemie obrazowania iTero Element 5D była o 66% czulsza niż rentgenowskie zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe w wykrywaniu zmian międzyzębowych**.

Czytaj więcej

Kluczowe właściwości nowoczesnych jednoetapowych systemów wiążących

Ze względu na łatwość pracy, uniwersalne jednoetapowe systemy wiążące stają się coraz bardziej popularne i są wybierane przez wielu klinicystów na całym świecie. Niemniej jednak, niektóre badania wykazały niższą skuteczność jednoetapowych uniwersalnych systemów wiążących w porównaniu do poprzednich generacji.

Czytaj więcej

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

Właściwa segregacja oraz przechowywanie odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym to jedna z podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa, która ma duży wpływ na zdrowie samego zespołu stomatologicznego, jak również przyjmowanych przez niego pacjentów. Odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie odpadów stomatologicznych pozwala również na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Poza segregacją oraz przechowywaniem istotną rolę odgrywa poprawne oznaczanie pojemników, a także postępowanie zgodnie z wytycznymi regulującymi utylizację odpadów.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarza stomatologa

Zawód lekarza stomatologa należy do grupy wysokiego ryzyka. Szczególnie obciążone ryzykiem są świadczenia z dziedziny protetyki i stomatologii estetycznej. Nieustannie wzrasta liczba wykonywanych zabiegów, a co za tym idzie – poważniejszych szkód mogących powstać w procesie leczenia pacjenta i w konsekwencji zwiększa się ilość ewentualnych zagrożeń dla lekarza. Wzrasta również świadomość prawna wśród pacjentów, coraz częściej wstępują oni na drogę sporu sądowego przeciwko podmiotom leczniczym czy też personalnie lekarzom. Istotne jest zatem, by znać i rozumieć zależność między działalnością zawodową a odpowiedzialnością cywilną, która z jednej strony stanowi ochronę interesu majątkowego lekarza, a z drugiej pełni funkcję strażnika praw poszkodowanego pacjenta.

Czytaj więcej

Choroby jamy ustnej toczące się z obecnością aft

Z chorobami jamy ustnej, które toczą się z obecnością aft, spotykamy się stosunkowo często. Są one określane także jako aftozy. Nie są one jednak wciąż do końca poznane. Pojawia się nawet przypuszczenie, że aftoza to choroba ogólna, która rozwija się pod różnymi postaciami

Czytaj więcej

Porównawcze leczenie wad zgryzu klasy II z zastosowaniem leczenia Invisalign ustawienia z systemem do wysunięcia żuchwy (MA-mandibular advancement)

Leczenie wad klasy II u pacjentów rosnących zwłaszcza w okresie skoku wzrostowego było i jest przedmiotem wielu badań. Głównie rozpatrywany jest czynnik wzrostu trzonu żuchwy w zależności od zastosowanego aparatu oraz długość leczenia ortodontycznego. Na przestrzeni lat stosowano różnego typu aparaty czynnościowe, odmiany aktywatorów, często wspomagane wyciągami zewnątrzustnymi typu headgear, twinnblocki, aparaty Herbsta itp. Uzyskiwane efekty są różne i zależą od wielu czynników. W większości przypadków konieczna jest II faza leczenia i zastosowanie aparatu stałego dla zamknięcia zgryzu otwartego w odcinkach bocznych lub do korekty ustawienia pojedynczych zębów.

Czytaj więcej

Niechirurgiczne postępowanie w przypadku zapalenia zatok szczękowych

Zapalenie zatok szczękowych pochodzenia endodontycznego jest odpowiedzią zapalną błony śluzowej zatoki szczękowej na czynniki chorobotwórcze pochodzące z zęba. Wczesne wykrycie tej jednostki chorobowej pozwala na wybór podejścia minimalnie inwazyjnego. Polega ono na połączeniu zindywidualizowanego leczenia farmakologicznego zgodnego z symptomatologią i stanem ogólnym pacjenta oraz zastosowania endodontycznych technik uszczelniania kanałów materiałami bioceramicznymi.

Czytaj więcej