Dział: To wiedzieć powinniśmy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Funkcjonalność oprogramowania do CBCT w praktyce stomatologicznej

Kość i powietrze lub ich brak można zobrazować metodą tomografii wolumetrycznej. Są to główne okna, które wykorzystuje ta metoda radiograficzna. Miarą oceny jakości kości w implantologii jest jej gęstość, natomiast ilość kości można zmierzyć za pomocą narzędzi oprogramowania (objętość, wysokość wyrostka, odległość do kanału żuchwy i dna zatoki szczękowej). Radiologiczne kryteria gęstości kości zostały określone w tomografii klasycznej przez Hounsfielda i Mischa.

Czytaj więcej

Zmiany w europejskich wytycznych prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2015

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. W artykule skupiono się na zmianach w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych i podkreślono kluczowe znaczenie szybkiego przeprowadzenia defibrylacji – zastosowanie defibrylatora zautomatyzowanego (ang. automated external defibrillator – AED).

Czytaj więcej

Etyka zawodowa lekarzy stomatologów

Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Zasady te określono w rozdziale 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) oraz w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej najważniejszym zadaniem lekarza jest troska o zdrowie pacjenta. Za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej.
 

Czytaj więcej

Metody optymalizacji leczenia kanałowego

Parafrazując sentencję „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, można stwierdzić, że znacznie korzystniej zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta jest dołożyć wszelkich starań, aby nie doprowadzić do powstania błędów i powikłań, niż poprawić po sobie (lub innych dentystach) skutki niepowodzeń pierwotnego leczenia endodontycznego. Aby zwiększyć sukces terapii endodontycznej, producenci różnych materiałów i urządzeń oferują dentystom szeroki wachlarz różnorodnego asortymentu.

Czytaj więcej

Dostęp do dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie przy zachowaniu ciągłości leczenia. Każdy szpital, przychodnia czy też lekarz w gabinecie prywatnym zobowiązani są do jej prowadzenia. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej opisującej jego stan zdrowia i udzielone mu świadczenia zdrowotne. Dane podane przez pacjenta chronione są zarówno przepisami przewidzianymi przez ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, jak i przepisami odrębnymi – m.in. ustawą o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej

Jak bardzo się... „opakować”?

Gabinet medyczny powinien mieć swoją nazwę, swój kolor i swój znak. W przypadku najmniejszych gabinetów medycznych, zlokalizowanych np. w mieszkaniach, pokojach domów jednorodzinnych, w kamienicach na piętrze, nazwą bywa zazwyczaj tytuł medyczny oraz imię i nazwisko lekarza. Drugim i ostatnim elementem identyfikacyjnym są dane kontaktowe – adres i numer telefonu. Zupełnie inaczej jest w przypadku obsługującej pacjentów kliniki, która zwykle ma rozbudowaną identyfikację wizualną – począwszy od logo, skomponowanej kolorystyki, rodzajów czcionek i ich wielkości, a na wizytówkach, ubraniach medycznych i identyfikatorach skończywszy.

Czytaj więcej

Obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi pacjentów

Przy wykonywaniu praktyki stomatologicznej może dojść do konfliktu pomiędzy lekarzami a pacjentami żądającymi naprawienia szkody, za według nich, niewłaściwie wykonane prace stomatologiczne. Jak podaje dr Justyna Zajdel: „Świadomość pacjentów stale rośnie, w porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu lat jest znacznie wyższa.

Czytaj więcej

Tajemnica lekarska

Informacje dotyczące stanu zdrowia są nierozerwalnie połączone ze sferą prywatności człowieka. Ich ujawnienie może wywołać uczucie wstydu, a w skrajnych przypadkach nawet stać się powodem do kpiny ze strony otoczenia. Z tego względu powinny one znajdować się pod szczególną opieką prawa.
 

Czytaj więcej

Czy można prowadzić gabinet bez marketingu?

Są lekarze, którzy uważają, że zdecydowanie można prowadzić gabinet bez jakichkolwiek działań marketingowych. Mając zapełnioną księgę wizyt, stałych pacjentów oraz ugruntowaną renomę, można dojść do takiego przekonania. Jest to jednak fałszywy wniosek, ponieważ marketing to nie logo, reklama czy ciągłe roznoszenie ulotek. Marketingiem w gabinecie jest wszystko, co ma wpływ na doświadczenie pacjenta i nie można ograniczać się tylko do jego czasu spędzonego na fotelu. Parking – jego posiadanie lub nie, rozmowa w rejestracji, wygląd poczekalni to również elementy marketingu.
 

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w gabinecie stomatologicznym

Kwestie związane z ochroną danych osobowych w placówkach świadczących usługi medyczne nadal rodzą wiele pytań ze strony lekarzy prowadzących indywidualne oraz grupowe praktyki lekarskie. W błąd może wprowadzać twierdzenie, że placówki medyczne podlegają jedynie zasadom określającym reguły prowadzenia dokumentacji medycznej. Muszą one bowiem również, jako administratorzy danych osobowych, spełniać wymagania nałożone ustawą o ochronie danych osobowych, jak wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych spełniającej wymogi rozporządzenia do art. 39a ustawy. Istnieją gotowe do uzupełnienia zestawy dokumentacji spełniającej wymagania wyżej wspomnianego rozporządzenia. Ponadto w niniejszym opracowaniu poruszona zostanie również kwestia kontroli GIODO. 
 

Czytaj więcej