Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykorzystanie kliniczne Brilliant EverGlow w praktyce

W artykule opisano przypadki kliniczne wykorzystania materiałów kompozytowych Brilliant EverGlow. Materiał kompozytowy Brilliant EverGlow ze względu na zakres wskazań klinicznych zaliczany jest do materiałów uniwersalnych. Doskonale sprawdza się podczas wykonywania wypełnień i rekonstrukcji zarówno w bocznym, jak i przednim odcinku uzębienia.

Czytaj więcej

Relokacja dna ubytku z zastosowaniem żywicy kompozytowej przy rekonstrukcjach pośrednich

Ciągły rozwój stomatologii rekonstrukcyjnej umożliwia leczenie znacznie zniszczonych zębów z zastosowaniem materiałów o przezierności zbliżonej do naturalnych tkanek zębów. Zastosowanie materiałów kompozytowych czy ceramiki łączonej adhezyjnie z tkankami zęba może być realizowane zgodnie z zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej. Stabilne i przewidywalne połączenie pomiędzy tkankami zęba z materiałem kompozytowym czy ceramiką umożliwia realizowanie na szeroką skalę addycyjnych procedur klinicznych. Fundamentem tego protokołu postępowania jest adhezja.

Czytaj więcej

Perspektywy testowania genetycznego u chorych z postacią agresywną i przewlekłą zapalenia przyzębia

środowiskowych (periopatogeny, palenie papierosów, zła dieta, stres) oraz genetycznych (zmiany w genomie określane jako tło genetyczne). W patogenezie chorób przyzębia najbardziej istotną rolę odgrywa nieodpowiednia higiena jamy ustnej, która sprzyja obecności bakterii patogennych (periopatogenów) inicjujących stan zapalny, z czasem prowadzący do zmian degeneracyjnych w obrębie dziąseł, kości i więzadeł jamy ustnej.

Czytaj więcej

Kompleksowe wykorzystanie mikroskopu w stomatologii

Wymogi właściwego obrazowania pola operacyjnego spowodowały konieczność zastosowania powiększenia wraz ze źródłem światła. Dzięki pracy w powiększeniu leczenie może być bardziej przewidywalne, można też uniknąć niepotrzebnych powikłań i błędów, a te istniejące próbować
naprawić. Widzieć więcej to również wiedzieć więcej. Nie oznacza to każdorazowo skrócenia 
czasu zabiegu. Obecnie naukowcy i praktycy są zgodni: dobre widzenie szczegółów
nie jest możliwe bez powiększenia.

Czytaj więcej

Zasady racjonalnego leczenia przeciwbakteryjnego w praktyce lekarza dentysty

Antybiotyki należą do jednych z najczęściej stosowanych leków w praktyce lekarza stomatologa. Aby uzyskać skuteczny efekt przeciw- drobnoustrojowy, a równocześnie nie indukować powikłań polekowych, wybór antybiotyku musi być świadomy i podyktowany klinicznym stanem pacjenta, jak również własnościami farmakokinetyczno-farmakodynamicznymi leku.

Czytaj więcej

Zaburzenia mikrobiologiczne po antybiotykoterapii

W praktyce stomatologicznej jednymi z najczęściej przepisywanych leków są antybiotyki, których stosowanie wiąże się z zaburzeniami w obrębie mikrobioty jelitowej. W związku z coraz większą wiedzą na temat jej kluczowego znaczenia dla prawidłowej odpowiedzi immunologicznej wzrasta też świadomość konieczności stosowania odpowiednich preparatów w trakcie i po antybiotykoterapii.

Czytaj więcej

Licówki ceramiczne w estetycznej rehabilitacji uśmiechu

Adhezja wykorzystywana w nowoczesnej stomatologii odtwórczej, wraz z materiałami, których przezierność jest porównywalna do naturalnych zębów, wyznacza nowe standardy w minimalnie inwazyjnej stomatologii rekonstrukcyjnej. Adhezja jest procesem tworzenia połączenia adhezyjnego, które łączy ze sobą substraty, tzw. adherenty. W stomatologii są nim szkliwo oraz zębina, na które nakładany jest środek adhezyjny. Ogromny postęp w tej dziedzinie zawdzięczamy badaniom M. G. Buonocore, który pierwszy w latach 50. ubiegłego wieku zastosował 85-procentowy roztwór kwasu fosforowego w celu poprawy wiązania żywicy do szkliwa [1]. Od tego czasu stomatologia adhezyjna zmienia paradygmaty standardów terapii i stale się rozwija, wyznaczając nowe horyzonty. 

Czytaj więcej

Stomatologia bez bólu

W powszechnym odczuciu pacjentów – zarówno dorosłych, jak i dziecięcych – zabieg stomatologiczny nieodmiennie kojarzy się z doznaniami bólowymi i jest postrzegany jako ten rodzaj leczenia, którego należy unikać najdłużej jak tylko to możliwe. Tymczasem przekonanie to nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością. 

Czytaj więcej

Czujność onkologiczna w gabinecie stomatologa

Profilaktyka i wczesna diagnoza złośliwych form nowotworowych w obrębie jamy ustnej pozostawia wciąż wiele do życzenia. Niestety, w takiej sytuacji nawet znaczny postęp terapeutyczny stawia w mroku prognozę leczenia raków jamy ustnej, które są zbyt późno wykrywane. Działania w gabinecie stomatologicznym mające na celu zarówno profilaktykę, edukację w zakresie znajomości wszystkich czynników ryzyka, jak i zwrócenie uwagi na zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze przednowotworowym (także przez samego pacjenta, czyli tak zwane samobadanie), powinny stać się kluczowym zadaniem całego zespołu stomatologicznego.

Czytaj więcej

Ból i jego leczenie w praktyce lekarza dentysty

Ból jest doznaniem zmysłowym i emocjonalnym, związanym z działaniem uszkadzającego bodźca (uraz, stan zapalny, przerzuty nowotworowe) lub też bodźca, którego działanie zagraża wystąpieniem takiego uszkodzenia.

Czytaj więcej