Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pośrednie adhezyjne rekonstrukcje ceramiczne (PARC) – odcinek boczny

Nowoczesna stomatologia rekonstrukcyjna wykorzystuje materiały o przezierności i estetyce zbliżonej do naturalnych tkanek. W związku z powszechnym zastosowaniem materiałów łączonych adhezyjnie z tkankami zęba wyznaczane są nowe standardy w minimalnie inwazyjnej stomatologii odtwórczej. Fundamentem tej filozofii leczenia jest adhezja, która umożliwia odtworzenie utraconych tkanek twardych zęba w formie leczenia addycyjnego.

Czytaj więcej

Technika pieczątki okluzyjnej w bezpośredniej technice rekonstrukcji powierzchni okluzyjnej z zastosowaniem materiałów kompozytowych

Problemem pojawiającym się po wykonaniu wypełnień w technice bezpośredniej zębów bocznych jest dokładne okluzyjne dostosowanie, które bardzo często wymaga czasochłonnej korekty. Założeniem opisywanej w niniejszej publikacji techniki pieczątki okluzyjnej jest skopiowanie morfologii powierzchni żującej zębów bocznych przed opracowaniem ubytku. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe jest uzyskanie kopii naturalnej anatomii powierzchni okluzyjnej przy minimalnym modelowaniu oraz znaczne ograniczenie potrzeby korekty okluzyjnej.

Czytaj więcej

Debata od kuchni

Pomysł na zorganizowanie wywiadu – debaty ze specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych powstał w głowach naszych Koleżanek z redakcji. Spowodował on pojawienie się niezliczonej liczby pytań, które były inspirowane zarówno aktualną sytuacją pandemii, jak i „starymi znanymi czynnikami ryzyka”. Pytanie istotne: kto odpowie na pytania stomatologa? Który specjalista chorób zakaźnych?

Czytaj więcej

Wykorzystanie sonoabrazji w zabiegach stomatologii zachowawczej

Sonoabrazja stanowi metodę preparacji ubytków alternatywną dla opracowywania tkanek wiertłem. Polega ona na wykorzystaniu skalera i specjalnych końcówek z nasypem diamentowym. Taka metoda preparacji jest bardziej precyzyjna i mniej bolesna dla pacjenta. Znakomicie sprawdza się u dzieci, ponieważ nie można zranić tkanek miękkich w trakcie preparacji u niespokojnego pacjenta. Kształty końcówek 
do skalera nie muszą mieć przekroju kołowego, gdyż poruszają się ruchem oscylacyjnym, a nie obrotowym. Dzięki temu końcówki są bardzo różnie ukształtowane, tak aby idealnie dopasować je do lokalizacji i kształtu opracowywanych ubytków. Taka metoda preparacji jest też polecana przy pracy w powiększeniu, gdyż końcówki nie zasłaniają pola operacyjnego.

Czytaj więcej

Praktyczne zastosowanie materiałów typu Bulk Fill w zabiegach stomatologii zachowawczej

Materiały typu Bulk Fill charakteryzują się składem chemicznym, który powoduje redukcję skurczu polimeryzacyjnego. Dzięki temu można je zakładać w grubszej warstwie niż klasyczne materiały kompozytowe. Ta ich cecha powoduje, iż można je wykorzystać w stomatologii zachowawczej na dwa sposoby – albo w celu uzyskania wypełnienia o większej trwałości przy aplikacji warstwowej, albo w celu skrócenia procedury wypełniania ubytku przy aplikacji jednej warstwy. Pierwsze rozwiązanie znajduje zastosowanie przy odbudowie zachowawczej zębów bocznych u dorosłych pacjentów, drugą opcję warto stosować w przypadku pacjentów dziecięcych i dorosłych w trakcie zabiegów o przedłużonym czasie trwania. Przy aplikacji jednowarstwowej materiał Bulk Fill powinien mieć zwiększoną plastyczność w trakcie aplikacji, aby uniknąć ryzyka powstania pustych przestrzeni. Taką charakterystykę ma aktywowany drganiami o częstotliwości dźwięku materiał SonicFill.

Czytaj więcej

Przegląd metod diagnostyki zmian i ubytków próchnicowych

Próchnica zębów jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie. Według FDI (World Dental Federation) statystycznie każdy człowiek na ziemi ma lub miał przynajmniej jeden ubytek próchnicowy. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na precyzyjne i możliwie wczesne diagnozowanie zmian próchnicowych oraz ich leczenie w postaci hamowania ich rozwoju i remineralizacji zamiast tylko usuwania zakażonych tkanek i zastępowania ich protezą.

Czytaj więcej

Planowanie leczenia aspekty funkcjonalne i estetyczne

Planowanie leczenia estetycznego to podstawowy aspekt procesu terapeutycznego. Wynik wnikliwej analizy klinicznej wraz z zastosowaniem technik laboratoryjnych ma ogromne znaczenie w uzyskaniu satysfakcjonującego efektu estetycznego i funkcjonalnego wykonywanych rekonstrukcji. Niniejsza publikacja przybliża kliniczne oraz laboratoryjne procedury prowadzone na podstawie diagnostycznych nawoskowań (wax-up) oraz szczegółowo omawia wykonanie elementu pozwalającego na przetestowanie w jamie ustnej pacjenta próbnego uzupełnienia protetycznego, tzw. diagnostycznego mock-upu.

Czytaj więcej

Modyfikowanie mikrobioty, czyli aktualne zalecenia w zakresie opieki stomatologicznej

Jama ustna stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Trafnym określeniem wydaje się zatem stwierdzenie, że to Termopile naszego organizmu. Od wieków łączono choroby jamy ustnej z innymi manifestującymi się w odległych narządach objawami. Jednocześnie wiele jednostek chorobowych rozpoznawanych było dzięki znajomości prodromalnych objawów występujących w jamie ustnej. Obecnie dzięki postępowi wiedzy, ale z szacunkiem uznać trzeba, że i dzięki powrotowi do korzeni w niektórych jej dziedzinach, modyfikujemy nasze podejście do zrozumienia stanu homeostazy – zdrowia organizmu. Obecność mikroorganizmów towarzyszących naszej egzystencji, z etapu wymuszonej tolerancji, zamieniamy na świadomą nierozłączność.

Czytaj więcej

Laseroterapia w endodoncji

Kluczowym zagadnieniem związanym ze skutecznym leczeniem endodontycznym i długotrwałym przetrwaniem zębów leczonych endodontycznie jest eradykacja zakażenia bakteryjnego z całego systemu kanałów korzeniowych w zębie. Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności eliminacji bakterii z kanałów korzeniowych jest zastosowanie laserów stomatologicznych.

Czytaj więcej

Kiedy jama ustna pali bez przyczyny? Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS)

Zespół pieczenia jamy ustnej może mieć wiele rozmaitych przyczyn – od czynników ogólnoustrojowych, jak cukrzyca, niedobory witamin lub alergie, przez czynniki miejscowe, takie jak bruksizm czy nieodpowiednia higiena jamy ustnej, po czynniki psychologiczne i psychiatryczne. Niezależnie od etiologii BMS powoduje u chorego duży dyskomfort i znacząco wpływa na jego funkcjonowanie oraz samopoczucie. Leczenie tej przypadłości jest dla stomatologa prawdziwym wyzwaniem.

Czytaj więcej

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Aktem prawnym regulującym obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Minister Zdrowia podpisał jednak w 2018 r. rozporządzenie, na mocy którego odroczono w czasie obowiązek całkowitego wdrożenia e-dokumentacji. Nie zmienia to faktu, iż elektroniczna dokumentacja medyczna będzie powszechnie obowiązująca i warto już teraz przygotowywać się do jej wprowadzenia.

Czytaj więcej

Dokumentacja medyczna w praktyce stomatologa

Dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie przy zachowaniu ciągłości leczenia, a także podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Każdy szpital, przychodnia czy też lekarz w gabinecie prywatnym są zobowiązani do jej prowadzenia. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej opisującej jego stan zdrowia i udzielone mu świadczenia zdrowotne.

Czytaj więcej