Dołącz do czytelników
Brak wyników

Test 43

artykuły | 14 czerwca 2018 | NR 43
286

Testowy program edukacyjny czasopisma forum stomatologii praktycznej

Konieczny sprzęt oraz wyposażenie, jakie musi zostać zapewnione w dentobusie, to:

a)    unit dentystyczny i lampa polimeryzacyjna
b)    skaler, mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów
c)    aparat RTG
d)    zestaw przeciwwstrząsowy oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej
e)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

Statystyki pokazują, że wśród dzieci w wieku 3 lat próchnicę ma:

a)    1/4 dzieci 
b)    1/3 dzieci
c)    1/2 dzieci
d)    3/4 dzieci
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Jaki odsetek rodziców i opiekunów dzieci w wieku 3−6 lat nie zaprowadziło nigdy swojego dziecka do stomatologa?

a)    10,6%
b)    15,4%
c)    21,8%
d)    24,7%
e)    30,3%

Badania wykazują, że wśród sześciolatków nie wymaga leczenia zachowawczego:

a)    14,4% dzieci
b)    15,5% dzieci
c)    16,6% dzieci
d)    17,7% dzieci
e)    18,8% dzieci

Wrzodziejąca odmiana aft nawracających, występująca pojedynczo (wyjątkowo 2−3 jednocześnie) w postaci rozległych i głębokich owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej, to:

a)    afty Suttona
b)    afty Battona
c)    afty Kilrtena
d)    zespół Behseta
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Rzadko występujące schorzenie, które charakteryzuje się objawami ze strony oczu (zapalenie tęczówki), jamy ustnej i narządów płciowych (w postaci aft nawracających), to:

a)    afty Suttona
b)    afty Battona
c)    afty Kilrtena
d)    zespół Behseta
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Ból przewlekły to ból, który trwa ponad:

a)    jeden dzień
b)    tydzień
c)    miesiąc
d)    trzy miesiące
e)    pół roku 

Ból występujący w narządach zlokalizowanych wewnątrz jam ciała, tj. klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz w narządach umiejscowionych w miednicy, to ból:

a)    trzewny
b)    somatyczny
c)    pierwszy
d)    wtórny
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Ból, który dotyczy powierzchownych struktur, tj. skóry, tkanek podskórnych, mięśni oraz układu kostno-stawowowego, to ból:

a)    trzewny
b)    somatyczny
c)    pierwszy
d)    wtórny
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zjawisko powstawania bólu nosi nazwę:

a)    nocycepcji
b)    pecepocji
c)    dobocepcji
d)    pacypcji
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Nieodczuwanie bólu nawet godziny po zadziałaniu urazu to:

a)    analgezja wywołana przez stres
b)    nocycepcja
c)    percepcja
d)    modulacja 
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Ból niereceptorowy dzieli się na:

a)    ból neuropatyczny
b)    ból psychogenny
c)    ból normalny
d)    odpowiedzi a i b są prawidłowe
e)    odpowiedzi a i c są prawidłowe

Czynniki, które należy uwzględnić podczas wyboru leku przeciwbólowego w gabinecie, to:

a)    natężenie bólu
b)    patomechanizm powstawania bólu
c)    lokalizacja bólu
d)    choroby współistniejące
e)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

W ramach leków przeciwdepresyjnych w leczeniu bólu stosuje się:

a)    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA): aminy trzeciorzędowe – amitryptylina, doksepina; aminy drugorzędowe – nortryptylina, desipramina (nie są dostępne w Polsce)
b)    czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne: maprotylina, mirtazapina
c)    inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, citalopram, escitalopram, wortioksetyna
d)    inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI): wenlafaksyna, duloksetyna, milnacipran
e)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Ile jest generacji leków przeciwpadaczkowych?

a)    1
b)    2
c)    3
d)    4
e)    5

Wigabatryna to lek przeciwpadaczkowy generacji:

a)    I
b)    III
c)    IV
d)    V
e)    VI

W dentobusach może być realizowana opieka dentystyczna nawet nad dziećmi od:

a)     3. miesiąca ży...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy