Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEST 42
Testowy program edukacyjny czasopisma forum stomatologii praktycznej

artykuły | 23 czerwca 2018 | NR 42
217

1. Wskaż zdanie prawdziwe:

a)    Zatoki to wypełnione powietrzem przestrzenie w kościach twarzoczaszki, połączone z jamą nosową.
b)    Zatoki to kości twarzoczaszki połączone z jamą nosową. 
c)    Błona śluzowa zatok wytwarza duże ilości wydzieliny śluzowej, która umożliwia usuwanie zanieczyszczeń poprzez mechanizm śluzowo-rzęskowy.
d)    odpowiedzi a) i b) są prawidłowe,
e)    odpowiedzi a) i c) są prawidłowe. 

2. Wskaż zdanie prawdziwe:

a)    Przewlekłe zapalenie zatok (PZZ) jest stanem zapalnym błony śluzowej jednej lub kilku zatok przynosowych. 
b)    PZZ to wieloczynnikowe zaburzenie o etiologii wirusowej, bakteryjnej i grzybiczej.
c)    Wirusowe PZZ charakteryzuje się tendencją do samoograniczania, a leczenie ma charakter objawowy.
d)    odpowiedzi a) i c) są prawidłowe,
e)    odpowiedzi a), b) i c) są prawidłowe.

3. Główne objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia zatok przynosowych to:

a)    ropna wydzielina z nosa,
b)    niedrożność nosa/przekrwienie,
c)    ból zwiększający się podczas ruchów głowy (szczególnie, gdy głowa jest umieszczona poniżej poziomu serca) lub podczas manewru valsalva,
d)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

4. Kongres Francuskiego Towarzystwa Stomatologicznego w 2017 roku miał miejsce w:

a)    Paryżu,
b)    Nantes,
c)    Marsylii,
d)    Bordeaux,
e)    Reims.

5. Zęby, które po całkowitym uformowaniu korzenia nie wyrżnęły się i nadal pozostają w kości, są określane jako zęby:

a)    uformowane,
b)    zatrzymane,
c)    ostatnie,
d)    pierwsze,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

6. Według Bishary, częstość występowania zębów zatrzymanych wynosi:

a)    0,9–4,3%,
b)    2–5,2%,
c)    3–5%,
d)    4 –7%,
e)    5–8%.

7. Zatrzymane kły górne są zlokalizowane od strony podniebiennej w:

a)    60%,
b)    75%,
c)    85%,
d)    90%,
e)    95%.

8. Odbywające się w listopadzie Targi Stomatologiczne to:

a)    CeDe,
b)    Krakdent,
c)    Dentamed,
d)    FDI,
e)    GeDe.

9. Czym charakteryzuje się coaching?

a)    jest formą doskonalenia „1 na 1”,
b)    osoba uczona jest zwykle współrealizatorem procedur,
c)    coachem może być osoba zewnętrzna, bezpośredni przełożony lub pracownik równoległy w strukturze,
d)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

10. Czym charakteryzuje się mentoring?

a)    jest procesem, w którym osoba o niższych kompetencjach otaczana jest całościową lub częściową opieką przez mentora,
b)    zazwyczaj oznacza wspólne realizowanie procedur,
c)    zazwyczaj nie oznacza wspólnego realizowania procedur, choć tego nie wyklucza,
d)    odpowiedzi a) i c) są prawidłowe,
e)    odpowiedzi a) i b) są prawidłowe.

11. Na utrzymanie i rozwój zasobów ludzkich składają się:

a)    system ocen pracowniczych i procesów w organizacji,
b)    system kontroli bieżącej, procesowej i całościowej,
c)    system wynagrodzeń i system motywacyjny,
d)    zarządzanie stanowiskami w strukturze organizacyjnej i ścieżki karier,
e)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

12. Przyciąganie zasobów ludzkich zawiera:

a)    planowanie ilościowe i jakościowe zasobów ludzkich,
b)     nabór i dobór personelu, czyli rekrutacja,
c)     wprowadzenie na stanowisko pracy i do organizacji,
d)    zarządzanie kulturą organizacyjną,
e)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

13. Maksymalna liczba znaków dla nazwy domeny to: 

a)    23,
b)    51,
c)    63,
d)    70,
e)    85.

14. Do kategorii ostrych narzędzi medycznych zaliczymy:

a)    igły,
b)    skalpele, 
c)     ampułki szklane po ich otwarciu,
d)    odpowiedzi a), b) i c) są prawidłowe,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

15. Wskaż zdanie prawdziwe:

a)     Rękawiczki ochronne nie zabezpieczą przed urazami bądź zranieniami.
b)    Stosowanie rękawiczek może zminimalizować głębokość zakłucia, a tym samym zredukować istotnie ryzyko transmisji zakażenia krwiopochodnego.
c)    Po kontakcie z materiałem zakaźnym rękawiczki należy traktować jako skażone, tak samo jak wszystkie przedmioty i urządzenia dotykane przez te rękawiczki.
d)     odpowiedzi a), b) i c) są prawidłowe,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

16. W skład zestawu do koferdamu wchodzą:

a)    dziurkacz,
b)    kleszcze do klamer,
c)  ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy