Dołącz do czytelników
Brak wyników

Test 41

artykuły | 15 czerwca 2018 | NR 41
304

Testowy program edukacyjny czasopisma forum stomatologii praktycznej

1. Afty nawracające dotyczą (wg niektórych doniesień) nawet do:

a)    40% społeczeństwa,
b)    50% społeczeństwa,
c)    60% społeczeństwa,
d)    70% społeczeństwa,
e)    80% społeczeństwa.

2. Wskaż zdanie prawdziwe:

a)    Na afty częściej cierpią kobiety.
b)    Na afty częściej cierpią mężczyźni.
c)    Przyjmuje się, że w połowie przypadków mogą mieć charakter dziedziczny.
d)    Odpowiedzi a i c są prawidłowe.
e)    Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

3. Do przyczyn miejscowych pojawiania się aft nawrotowych zalicza się:

a)    niektóre urazy mechaniczne,
b)    kontakt z alergenem, 
c)    zły stan higieny jamy ustnej,
d)    obecność nieleczonych ubytków próchniczych, 
e)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

4. Targi stomatologiczne, które odbyły się we wrześniu 2017 w Poznaniu to:

a)    Krakdent,
b)    CeDe,
c)    FDI,
d)    CDF,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

5. Badania w kierunku zakażenia HBV – HBsAg i anty-HBc należy wykonać po:

a)    6 miesiącach od ekspozycji,
b)    8 miesiącach od ekspozycji,
c)    10 miesiącach od ekspozycji,
d)    12 miesiącach od ekspozycji, 
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

6. Paracetamol ma działanie:

a)    przeciwbólowe,
b)    przeciwgorączkowe,
c)    przeciwzapalne,
d)    odpowiedzi a i c są prawidłowe,
e)    odpowiedzi a i b są prawidłowe.

7. Ibuprofen ma działanie:

a)    przeciwbólowe,
b)    przeciwgorączkowe,
c)    przeciwzapalne,
d)    tylko odpowiedzi a i c są prawidłowe,
e)    odpowiedzi a, b i c są prawidłowe.

8. Wskaż zdanie prawdziwe:

a)    Zatoki to wypełnione powietrzem dwoiste przestrzenie rozmieszczone symetrycznie wokół nosa i oczu.
b)    Zatoki przynosowe są parzyste.
c)    Zatoki przynosowe są nieparzyste.
d)    Zatoki czołowe zlokalizowane są mniej więcej nad oczami, zaś pozostałe są zlokalizowane głębiej (za nasadą nosa).
e)    Odpowiedzi a, b i d są prawidłowe.

9. Nos w ciągu doby musi nawilżyć:

a)    ok. 10 tys. litrów powietrza do wilgotności 80%.
b)    ok. 5 tys. litrów powietrza do wilgotności 50%.
c)    ok. 10 tys. litrów powietrza do wilgotności 95%.
d)    ok. 5 tys. litrów powietrza do wilgotności 90%.
e)    Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

10. Metoda leczenia zatok polegająca na usunięciu zmienionych chorobowo tkanek, oszczędzającjak najwięcej zdrowych odcinków błony śluzowej, przy jednoczesnym utworzeniu dobrego połączenia zatok z jamą nosową to:

a)    MIST,
b)    KISST,
c)    NIST,
d)    PIST,
e)    KISP.

11. Przeciwwskazaniem do zabiegu podniesienia zatoki jest:

a)    cukrzyca,
b)    nowotwory,
c)    stan po chemioterapii,
d)    leczenie bisfosfonianami,
e)    wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
 

12. Tegoroczna edycja konferencji Days FOR dentists odbyła się w:

a)    Warszawie,
b)    Krakowie,
c)    Jachrance,
d)    Wiśle,
e)    Władysławowie.

13. Wykonując zdjęcia oraz filmy wysokiej rozdzielczości, wybierzemy kartę pamięci o dużej prędkości 
zapisu/odczytu, minimum: 

a)    45 MB/s,
b)    25 MB/s,
c)    30 MB/s,
d)    60 MB/s,
e)    70 MB/s.

14. Wskaż zdanie prawdziwe:

a)    Zdjęcia wykonane z zastosowaniem lusterek stomatologicznych należy „przewrócić” (ang. flip) z ich lustrzanego odbicia.
b)    W fotografii stomatologicznej niezbędne jest zastosowanie luster przedniopowierzchniowych, powlekanych tytanem lub specjalnymi powłokami.
c)    W fotografii stomatologicznej używamy głównie lusterek okluzyjnych i policzkowych.
d)    odpowiedzi a, b i c są prawidłowe.
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

15. Jakie parametry decydują o ekspozycji zdjęcia:

a)    czas,
b)    przesłona,
c)    ISO, 
d)    odpowiedzi a, b i c są prawidłowe,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

16. Zalecane ustawienia przesłony dla fotografii wewnątrzustnej to:

a)    f/22-f/29, a dla portretów f/10-f/13,
b)    f/29-f/22, a dla portretów f/13-f/10,
c)    f/13-f/29, a dla portretów f/22-f/10,
d)    f/10-f/13, a dla portretów f/13-f/29,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

17. ISO ustawiamy na najniższą możliwą wartość. W zależności od modelu aparatu jest to:

a)    100 lub 200,
b)    200 lub 300,
c)    300 lub 400,
d)    400 lub 500,
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

18. Przygotowanie do ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy