Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEST 39
Testowy program edukacyjny czasopisma forum stomatologii praktycznej

artykuły | 21 czerwca 2018 | NR 39
307

1. Lasery niskiej mocy określane są również jako:

a) biostymulacyjne;
b) stymulacyjne;
c) fotobiochemiczne;
d) odpowiedzi a) i c) są prawidłowe;
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

2. W przypadku leczenia endodontycznego zaleca się następujące dawki naświetlania (podawane według profesor Jodkowskiej):

a)analgezja przed wkłuciem igły dla znieczulenia – dawka 2 J w miejscu wkłucia igły;
b) odwracalny stan zapalny miazgi – dawka 2 J na punkt, 1–4 zabiegów co drugi dzień;
c) obnażenie miazgi – 2 J na punkt, naświetla się miejsce obnażenia oraz okolicę wierzchołka;
d) zapalenia nieodwracalne miazgi o łagodnym przebiegu – dawka 2–4 J na punkt, naświetlenia 3–6 razy okolicy wierzchołka (lub szyjki zęba), codziennie lub co drugi dzień;
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

3. W endodoncji zastosowanie znajdują lasery:

a) Nd-YAG;
b) Er-YAG;
c) Er,Cr:YSGG;
d) diodowe;
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

4. Uogólniony stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej to:

a)    nucitis;
b)    mucositis;
c)    davacit;
d)    macitis;
e)   wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

5. Wskaż zdanie prawdziwe:

a)    Mucositis to najczęściej występujące powikłanie terapii przeciwnowotworowej w obrębie układu stomatognatycznego;
b)    Mucositis pojawia się u ok. 80% pacjentów otrzymujących tak zwaną chemię wysokodawkową;
c)    Mucositis to najczęściej występujące powikłanie terapii przeciwnowotworowej w obrębie układu stomatognatycznego;
d)    odpowiedzi a), b) i c) są prawidłowe;
e)    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

6. U chorych oddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych częstość zapalenia błony śluzowej jamy ustnej o znacznym nasileniu (3. lub 4. stopień według WHO) może sięgać:

a) 50%;
b) 60%;
c) 75%;
d) 85%;
e) 100%.

7. Konferencja „Nowe trendy w endodoncji’’ odbywająca się 26–27 maja 2017 r. miała miejsce w: 

a) Warszawie;
b) Katowicach;
c) Poznaniu;
d) Jachrance;
e) Radomiu.

8. Wskaż zdanie prawdziwe:

a) Najważniejsze jest, aby pierwsza wizyta przebiegła w sposób pozostawiający dobre wspomnienia u pacjenta dziecka;
b)Podczas pierwszej wizyty maluch siada na fotelu, zazwyczaj na kolanach u mamy lub taty, jeśli siada sam, to rodzica ustawia się w takim miejscu, aby był widziany przez dziecko w trakcie całej wizyty;
c)Podczas pierwszej wizyty obok „tradycyjnego” wiertła (ale zawsze w kątnicy przyspieszającej, a nie turbinie, ze względu na inny odgłos pracy) można stosować też piaskarkę abrazyjną, laser skaler z odpowiednimi końcówkami do opracowywania zębów i ekskawatory ze stali wanadowej;
d) odpowiedzi a), b) i c) są prawidłowe;
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

9. Środkami farmakologicznymi, które mają na celu uspokojenie dziecka na tyle, aby można było je znieczulić i przeprowadzić zabieg stomatologiczny, są przede wszystkim:

a) hydroksyzyna;
b) Dormicum;
c) podtlenek azotu;
d) odpowiedzi a), b) i c)są prawidłowe;
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

10. W przypadku dzieci opracowywanie tkanek twardych wiąże się również z dodatkowymi wrażeniami czuciowymi, które nie mają nic wspólnego z bólem, ale poprzez skojarzenie z zabiegiem stomatologicznym, mogą być tak odbierane. Są to:

a) hałas;
b) dotyk – wibracja;
c) smak i zapach;
d) niewygoda – długotrwałość, czas trwania zabiegu;
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

11. W przypadku gdy aparat pantomograficzny nie jest dostępny, można zastosować inne projekcje obrazujące staw skroniowo-żuchwowy. Należą do nich: 

a) relatywnie najczęściej zlecane zdjęcia skroniowo-uszne według  Schüllera;
b) zdjęcia w projekcji potyliczno-nosowej według Clementschitscha;
c) zdjęcie osiowe czaszki;
d) zdjęcia przezgardłowe według Parma;
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

12. Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych według Schüllera wykonuje się m.in. następująco:

a) w zwarciu i w rozwarciu;
b) w pozycji leżącej lub siedzącej przy statywie medycznego aparatu RTG kostnego;
c) głowa pacjenta przylega stroną badaną do detektora promieniowania;
d) płaszczyzna pośrodkowa głowy jest ustawiona równolegle do płaszczyzny detektora promieniowania;
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

13. Zdjęcia potyliczno-nosowe wg Clementschitscha wykonywane są m.in.:

a) w pozycji leżącej lub siedzącej;
b) w pozycji siedzącej – pacjent siedzi z głową pochyloną do przodu, dotyka do statywu czołem i nosem, a jego płaszczyzna oczodołowo-uszna środkowa jest pozioma;
c) w pozycji leżącej na stole radiograficznym – pacjent dotyka do płaszczyzny stołu czołem i nosem;
d) usta pacjenta są otwarte, ponieważ wówczas kości żuchwy są poza dołami stawowymi i tym samym są lepiej widoczne na otrzymanych radi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy