Dołącz do nas

Praktyczna stomatologia

Perspektywy testowania genetycznego u chorych z postacią agresywną i przewlekłą zapalenia przyzębia

Przebieg i kinetyka reakcji odpowiedzi immunologicznej jest regulowana m.in. przez: zmiany w genomie (tło genetyczne) chorego oraz wpływ innych czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, współwystępujące choroby i zaburzenia – cukrzyca, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe.
Ponadto czynniki środowiskowe mogą modulować ekspresję wybranych genów poprzez zmiany w tzw. epigenomie obejmującym informację molekularną związaną z metabolizmem genomu, ale zapisaną poza sekwencją nukleotydów podwójnej helisy DNA (np. w postaci specyficznego profilu metylacji DNA, modyfikacji histonów – białek związanych z DNA, czy zmian w profilu cząsteczek mikroRNA) (schemat 1).
 
Schemat 1. Schemat dziedziczenia wieloczynnikowego przy udziale czynników środowiskowych, genetycznych i epigenetycznych
 
Czynnikami ryzyka genetycznego warunkującymi rozwój większości chorób cywilizacyjnych, w tym także chorób przyzębia, są najczęściej polimorfizmy DNA występujące w genomie człowieka. W 2003 r...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści