Dołącz do nas

Praktyczna stomatologia

Autor Smereka Jacek

Leki przeciwbólowe w wybranych grupach pacjentów

Jednym z istotnych elementów pracy stomatologa jest prowadzenie właściwej farmakoterapii, która musi uwzględniać ryzyko potencjalnych interakcji z innymi równocześnie stosowanymi lekami.

W praktyce lekarz stomatolog najczęściej przepisuje leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym oraz antybiotyki. Zalecając farmakoterapię, lekarz stomatolog musi zwrócić szczególną uwagę nie tylko na równolegle stosowane leki przepisywane przez lekarza prowadzącego, ale również na różnego rodzaju preparaty przyjmowane przez samego pacjenta (najczęściej leki OTC, także preparaty ziołowe) oraz ogólny stan zdrowia pacjenta i współistniejące schorzenia z oceną wydolności poszczególnych układów i narządów.

Jednym z istotnych kryteriów jest też wiek pacjenta, gdyż w wybranych grupach wiekowych występują różnice dotyczące prowadzenia farmakoterapii – zarówno pod względem wyboru samego preparatu, jego dawkowania, jak i oceny ryzyka działań niepożądanych oraz wspomnianych wyżej interakcji. W niniejszym artykule skupiono uwagę na farmakoterapii osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania an...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 97% treści